fbpx

เปิดแอพ “M Help Me” เตือนภัยนักท่องเที่ยว

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก เปิดตัว “Application M Help Me ช่วยเหลือคนทั้งมวล” เพื่อหวังเตือนภัย ป้องกันและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุร้ายทุกคนอย่างทันท่วงที ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย แอพ “M Help Me” เตือนภัย นักท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดีและใช้งานง่ายกว่าที่คิด แหล่งที่มา : Click ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก? https://prasitjeawkok.com

Read More

Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก เปิดตัว Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life วันจันทร์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เข้าร่วมงานเปิดตัว Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ความช่วยเหลือบนปลายนิ้ว..ที่เปลี่ยนโลกได้!! เปิดมิติใหม่แห่งความร่วมมือกันครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกด้วยTechnology Application “M-Help Me” Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวล ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ (รางน้ำ) โดยมี ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”(นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก) เป็นประธานในงาน ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ (รางน้ำ) แหล่งที่มา : Click ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก? […]

Read More

เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “M-Help Me” Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวล

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้ง สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัวแอปพลิเคชัน “M-Help Me” SafeYour Life ความช่วยเหลือบนปลายนิ้ ที่เปลี่ยนโลก มิติใหม่แห่งความร่วมมือกันครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกด้วย Technology Application M-HelpMe”SafeYour Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวล ในที่สุด Technology Application ได้ เปิดตัวแอปพลิเคชัน “M-Help Me” SafeYour Life ได้เปิดตัวขื้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์(รางน้ำ) ซึ่งนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่เราทุกคน จะได้ร่วมมือกันและช่วยกันทำสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนกลายเป็นสังคมจิตอาสาและสังคมแห่งการช่วยเหลือต่อไป โดยทุกคนสามารถดาวน์โหลด Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life มาใช้บนโทรศัพท์มือถือได้ฟรี ทั้งในระบบ iOS และ Android ผ่าน App Store/Play […]

Read More

เปิดตัว “M Help Me ช่วยเหลือคนทั้งมวล” แอพฟรีคุ้มครองชีวิต ให้ปลอดภัย

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก เปิดตัวแอพพลิเคชั่น M-Help Me ช่วยเหลือคนทั้งมวล แอพฟรีคุ้มครองชีวิต เป็นแอพที่รวมเอาข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เข้ารวมไว้ในแอพเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายดาวน์โหลดเพียงหนึ่งแอพแต่สามารถเชื่อมต่อได้กับหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับจราจร จะเข้าไปอยู่ในแอพด้วย ซึ่งประชาชนสามารถรับข่าวสารและแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร แจ้งอุบัติเหตุรถเสียได้ และเจ้าหน้าที่จะเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชัน “M-Help Me” เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการป้องกันเตือนภัยจากหลายหน่วยงานในประเทศไทย และรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหลายหน่วยงานมารวมไว้ที่แอพพลิเคชั่นเดียว  อีกทั้งร่วมกันเป็นจิตอาสาด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “M-Help Me” เพื่อรับข้อมูลการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และยังเป็นกระบอกเสียงในการแจ้งเหตุร้องเรียนต่างๆ ได้ โดยเฉพาะงานจราจรที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดูแลอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เราจึงนำนวัตกรรมมาผสมผสานให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ทำให้ได้ทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์จากแหล่งต่างๆได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “M-Help Me” มาใช้งาน ซึ่งมีหลากหลายฟังก์ชันให้ผู้ใช้สามารถเลือกสรรในการสร้างความปลอดภัยให้ตัวเราเองหรือกับคนที่คุณรักได้ เปรียบเสมือนมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยติดตัวจะคอยแจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยงภัยต่างๆ ทันที แอปพลิเคชั่น “M-Help Me” สังคมแห่งการช่วยเหลือกัน หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่มีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายกับบุคคลใกล้ชิดหรือนักท่องเที่ยว สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ หรือกดปุ่ม SOS ที่จะมีเสียงไซเรน และส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมทั้งผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ก็สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว แหล่งที่มา : Click ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก? […]

Read More

“M-Help Me” Safe Your Life ความช่วยเหลือบนปลายนิ้ว…ที่เปลี่ยนโลกได้

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก เปิดมิติใหม่แห่งความร่วมมือกันครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกด้วย Technology Application M-HelpMe Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวล ในที่สุด Technology Application”M-Help Me” SafeYour Life ได้เปิดตัวขื้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์(รางน้ำ) ซึ่งนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่เราทุกคน จะได้ร่วมมือกันและช่วยกันทำสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นสังคมจิตอาสาและสังคมแห่งการช่วยเหลือ และ ยังเป็นการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ดีอีกด้วย โดยทุกคนสามารถดาวน์โหลด Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life มาใช้บนโทรศัพท์มือถือได้ฟรี ทั้งในระบบ iOS และ Android ผ่าน App Store/Play Store หรือดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งก์นี้  https://bit.ly/2QnscPs กดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/MHelpMeSafeYourLife แหล่งที่มา […]

Read More

M-Help Me SafeYour Life ความช่วยเหลือบนปลายนิ้ว…ที่เปลี่ยนโลกได้

เปิดมิติใหม่ แห่งความร่วมมือกันครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกด้วย Technology Application M-HelpMe Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวล ในที่สุด Technology Application”M-Help Me” SafeYour Life ได้เปิดตัวขื้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์(รางน้ำ) โดยมีนายประสิทธ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ Application M Help Me เพื่อช่วยเหลือบุคคลทั่วไป ซึ่งนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่เราทุกคน จะได้ร่วมมือกันและช่วยกันทำสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นสังคมจิตอาสาและสังคมแห่งการช่วยเหลือต่อไป โดยทุกคนสามารถดาวน์โหลด Technology Application “M-Help Me” Safe Your […]

Read More

เปิดตัว แอปพลิเคชัน ช่วยเหลือ-เตือนภัยเหตุร้าย

แอปพลิเคชัน “M-help me” save your life แอปฯ ช่วยเหลือ-เตือนภัยเหตุร้าย เป็นเครื่องมือที่จะช่วยป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสมาร์ทโฟน ถูกคิดค้นขึ้นโดย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน โดยแอปพลิเคชัน จะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาวิเคราะห์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เพื่อแจ้งเตือนภัยที่จะเกิดขึ้น โดยยึดหลักสำคัญ 3 มิติ คือ ป้องกัน ช่วยเหลือ และแจ้งข่าวสารที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เช่น สภาพการจราจร การเกิดภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติ หรือแม้แต่ภัยที่ใกล้ตัว อย่างการจี้ปล้น เหตุเรือล่ม หรืออุบัติเหตุอื่นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะเน้นช่วยเหลือในแง่ของการให้บริการข้อมูลสาธารณะ เช่น เบอร์โทรสายด่วน หรือสถานที่สำคัญ รวมถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย โดยสามารถกดที่ปุ่ม sos จากนั้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นและส่งสัญญาณไปยังศูนย์ที่ใกล้เคียงให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทยได้อีกด้วย คาดว่าในปีแรกจะมียอดดาวน์โหลดมากถึง 4แสนครั้ง และเพิ่มขึ้นเป็น 22ล้านครั้งภายใน3ปี โดยผู้ใช้สมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m-help […]

Read More

“M-Help Me” แอปพลิเคชัน ป้องกัน-ช่วยเหลือ-แจ้งข่าว

พร้อมใช้แล้วอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกในประเทศไทยและเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกด้วย Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life แอปพลิเคชั่น ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อทุกคน นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป เปิดตัวการใช้ แอปพลิเคชัน “M-Help Me” Safe Your Life เกิดจากความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ที่จะช่วยกันให้โลกนี้จะปลอดภัย เพียงปลายนิ้วบนโทรศัพท์มือถือของทุกคน  นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก กล่าวว่า แรงบันดาลใจที่ทำให้มีความคิดที่อยากจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมา เกิดขึ้นหลังจากที่ได้เป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำให้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในต่างจังหวัดอยู่หลายปี ได้รู้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนตกผลึกเป็นความคิดที่อยากให้มีการช่วยเหลือ ที่เห็นผลได้จริงและขยายวงกว้างมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเห็นว่าในยุคนี้มีคนเล่นโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก หากมีเครื่องมือที่ช่วย ป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารได้ จะทำให้สิ่งที่คิดฝันไว้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการมี Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ขึ้นมา […]

Read More

“M-Help Me” Safe Your Life ความช่วยเหลือบนปลายนิ้ว..ที่เปลี่ยนโลกได้!!

เปิดมิติใหม่แห่งความร่วมมือกันครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และ เชื่อมโยงกับคนทั้งโลก ด้วย Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวล ในที่สุด Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ก็ได้เปิดตัวขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ (รางน้ำ) ซึ่งผู้ที่คิดค้นและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ ก็คือนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”,ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป นายประสิทธิ์ กล่าวว่า วันนี้นับเป็นวันประวัติศาสตร์และเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทุกคน จะได้ร่วมมือกันและช่วยกันทำสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้ Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life […]

Read More

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคม เข้าร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ ในงานเปิดตัว เทคโนโลยี “M HELP ME”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคม เข้าร่วมเป็นแขกกิตติมศักดิ์ ในงานเปิดตัวของเทคโนโลยี “M HELP ME” ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ (รางน้ำ) ซึ่งผู้ที่คิดค้นและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ จนทำให้ประเทศไทยได้มีนวัตกรรมที่ถือเป็นสุดยอดเทคโนโลยีแห่งการช่วยเหลือคนทุกพื้นที่ ก็คือนายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และยังเป็นประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”,ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป แหล่งที่มา : Click ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก? https://prasitjeawkok.com

Read More