มัณดาวีต์ กรุ๊ป จัดงาน เที่ยวไทยช่วยชาติ เที่ยวไทยช่วยชาติ “เที่ยวไทยช่วยชาติ และนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศ นำเสนอวิสัยทัศน์ มุมมองทิศทางธุรกิจการท่องเที่ยว ปี 2560
          โดย
          คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน และประธานกรรมการบริหารสูงสุดในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป
          ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-12.00น
          ณ โรงแรมสวิซโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดา พระราม 9

          กำหนดการ
          10.00 – 10.30 น สื่อมวลชนลงทะเบียน พร้อมรับเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่าน QR Code
          10.30 – 11.00 น กล่าวเปิดโครงการเที่ยวไทยช่วยชาติ พร้อมด้วยเปิดตัว Application
          – คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก นายกสมาคมฯ และประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน
          11.00 – 11.30น คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธาน เปิดโครงการเที่ยวไทยช่วยชาติ
          พร้อมด้วยแขกผู้มีเกรียติ ร่วมถ่ายรูปบนเวที
          11.30 – 12.00 น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

แหล่งที่มา : Click

ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
? https://prasitjeawkok.com