Application M help me (รายการ ตู้ ปณ.ข่าว 3SD 28)

การจราจรบ้านเรา ปริมาณรถหนาแน่นอย่างมาก ไปทางไหนก็เจอกับปัญหารถติด ซึ่งแก้ไขไม่จบไม่สิ้น ถึงแม้บางพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนวยความสะดวกให้ก็ตาม แต่ด้วยบริเวณรถมากและพื้นที่มีมากหลายเส้นทาง สวนทางกับ ปริมาณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น จำเป็นต้องนำ Application M help me มาเป็นตัวช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้ข้อมูลประชาชน