fbpx

เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “M-Help Me” Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวล

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้ง สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัวแอปพลิเคชัน “M-Help Me” SafeYour Life ความช่วยเหลือบนปลายนิ้ ที่เปลี่ยนโลก มิติใหม่แห่งความร่วมมือกันครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกด้วย Technology Application M-HelpMe”SafeYour Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวล ในที่สุด Technology Application ได้ เปิดตัวแอปพลิเคชัน “M-Help Me” SafeYour Life ได้เปิดตัวขื้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์(รางน้ำ) ซึ่งนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่เราทุกคน จะได้ร่วมมือกันและช่วยกันทำสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนกลายเป็นสังคมจิตอาสาและสังคมแห่งการช่วยเหลือต่อไป โดยทุกคนสามารถดาวน์โหลด Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life มาใช้บนโทรศัพท์มือถือได้ฟรี ทั้งในระบบ iOS และ Android ผ่าน App Store/Play […]

Read More

เปิดตัว “M Help Me ช่วยเหลือคนทั้งมวล” แอพฟรีคุ้มครองชีวิต ให้ปลอดภัย

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก เปิดตัวแอพพลิเคชั่น M-Help Me ช่วยเหลือคนทั้งมวล แอพฟรีคุ้มครองชีวิต เป็นแอพที่รวมเอาข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เข้ารวมไว้ในแอพเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายดาวน์โหลดเพียงหนึ่งแอพแต่สามารถเชื่อมต่อได้กับหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับจราจร จะเข้าไปอยู่ในแอพด้วย ซึ่งประชาชนสามารถรับข่าวสารและแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร แจ้งอุบัติเหตุรถเสียได้ และเจ้าหน้าที่จะเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชัน “M-Help Me” เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการป้องกันเตือนภัยจากหลายหน่วยงานในประเทศไทย และรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากหลายหน่วยงานมารวมไว้ที่แอพพลิเคชั่นเดียว  อีกทั้งร่วมกันเป็นจิตอาสาด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “M-Help Me” เพื่อรับข้อมูลการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และยังเป็นกระบอกเสียงในการแจ้งเหตุร้องเรียนต่างๆ ได้ โดยเฉพาะงานจราจรที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรดูแลอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เราจึงนำนวัตกรรมมาผสมผสานให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ทำให้ได้ทราบข่าวสารประชาสัมพันธ์จากแหล่งต่างๆได้ง่ายและรวดเร็ว เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “M-Help Me” มาใช้งาน ซึ่งมีหลากหลายฟังก์ชันให้ผู้ใช้สามารถเลือกสรรในการสร้างความปลอดภัยให้ตัวเราเองหรือกับคนที่คุณรักได้ เปรียบเสมือนมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยติดตัวจะคอยแจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยงภัยต่างๆ ทันที แอปพลิเคชั่น “M-Help Me” สังคมแห่งการช่วยเหลือกัน หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่มีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายกับบุคคลใกล้ชิดหรือนักท่องเที่ยว สามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ หรือกดปุ่ม SOS ที่จะมีเสียงไซเรน และส่งสัญญาณเตือนไปยังศูนย์ให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมทั้งผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ก็สามารถที่จะเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว แหล่งที่มา : Click ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก? […]

Read More

ผุดแอพฯช่วยเหลือ “M-Help Me” Safe Your Life อย่างเป็นทางการ

เปิดให้บริการแอพ “M-Help Me” Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวลอย่างเป็นทางการ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”,ประธานกรรมการบริหาร บริษัท “M-Help Me” Safe Your Life บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป กล่าวว่า นับเป็นวันประวัติศาสตร์และเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทุกคน จะได้ร่วมมือกันและช่วยกันทำสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้ Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life เพราะตนเองไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่วันนี้ตนเองได้เริ่มต้นและร่วมมือกับทุกคนและทุกภาคส่วน และขอขอบคุณทุกคนในประเทศไทยที่เราจะร่วมมือกันนับตั้งแต่วันนี้ แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีความคิดที่อยากจะทำ Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทุกคนในสังคมนั้น เกิดขึ้นหลังจากที่ตนเองได้เป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำให้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในต่างจังหวัดอยู่หลายปี ได้รู้เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนตกผลึกความคิดที่อยากให้มีการช่วยเหลือ ที่เห็นผลได้จริงและขยายวงกว้างมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ […]

Read More

เปิดให้บริการแอพ “M-Help Me” Safe Your Life อย่างเป็นทางการ

เปิดให้บริการแอพ “M-Help Me” Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูล ที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวลอย่างเป็นทางการ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”,ประธานกรรมการบริหาร บริษัท “M-Help Me” Safe Your Life บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป กล่าวว่า นับเป็นวันประวัติศาสตร์และเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทุกคน จะได้ร่วมมือกันและช่วยกันทำสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้ Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life เพราะตนเองไม่ใช่คนที่จะเปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่วันนี้ตนเองได้เริ่มต้นและร่วมมือกับทุกคนและทุกภาคส่วน และขอขอบคุณทุกคนในประเทศไทยที่เราจะร่วมมือกันนับตั้งแต่วันนี้ แรงบันดาลใจที่ทำให้ตนเองมีความคิดที่อยากจะทำ Technology Application “M-Help Me” Safe Your Life ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทุกคนในสังคมนั้น เกิดขึ้นหลังจากที่ตนเองได้เป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ทำให้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในต่างจังหวัดอยู่หลายปี ได้รู้เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจนตกผลึกความคิดที่อยากให้มีการช่วยเหลือ […]

Read More