M-Help Me SafeYour Life ความช่วยเหลือบนปลายนิ้ว…ที่เปลี่ยนโลกได้

เปิดมิติใหม่ แห่งความร่วมมือกันครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกด้วย Technology Application M-HelpMe Safe Your Life ศูนย์รวมข้อมูลที่เน้นป้องกัน ช่วยเหลือและแจ้งข่าวสารเพื่อคนทั้งมวล ในที่สุด Technology Application”M-Help Me” SafeYour Life ได้เปิดตัวขื้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์(รางน้ำ) โดยมีนายประสิทธ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ Application M Help Me เพื่อช่วยเหลือบุคคลทั่วไป ซึ่งนับเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่เราทุกคน จะได้ร่วมมือกันและช่วยกันทำสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลกด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นสังคมจิตอาสาและสังคมแห่งการช่วยเหลือต่อไป โดยทุกคนสามารถดาวน์โหลด Technology Application “M-Help Me” Safe Your […]

Read More