fbpx

เปิดตัวแอปฯ M Help Me ช่วยผู้ประสบเหตุร้ายทุกพื้นที่ของประเทศ

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เปิดตัวแอปพลิเคชัน “M Help Me (ช่วยเหลือคนทั้งมวล)” เพื่อ ช่วยผู้ประสบเหตุร้าย บุคคลทั่วไป ผู้พิการ คนชรา นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ประสบเหตุร้าย ทั้งในด้านของสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิต หรือการช่วยเหลือต่างๆ กับผู้ประสบเหตุร้ายทุกคนได้อย่างทันท่วงทีในทุกพื้นที่ของประเทศไทย อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงที่จะประสบกับเหตุร้ายแรงแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี โดยจะใช้ได้อย่างสมบูรณ์ประมาณเดือนธันวาคมนี้ และเชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวในแง่ที่ทำให้คนทั้งโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (อดีตรองประธานสปท.) กล่าวว่า แอปพลิเคชัน M Help Me (ช่วยเหลือคนทั้งมวล) จะช่วยสร้างความมั่นใจในมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เกิดความมั่นใจ ชาวต่างชาติจะเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยอย่างต่อเนื่องแน่นอน แหล่งที่มา : Click ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก? https://prasitjeawkok.com

Read More

เปิดตัวแอพฯ “M Help Me” โหลดฟรี “ป้องกัน-แจ้งเตือน-ช่วยเหลือ” เหตุร้าย

เปิดตัวแอป “M Help Me” โหลดฟรี “ป้องกัน-แจ้งเตือน-ช่วยเหลือ” เหตุร้าย นายประสิทธิ์  เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป แถลงข่าว เปิดตัวแอป M Help Me ช่วยเหลือคนทั้งมวล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลทั่วไป ผู้พิการและคนชรา ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย นักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ นายประสิทธิ์ กล่าวว่า Application  M Help Me (ช่วยเหลือคนทั้งมวล) นี้ เป็น Application สาธารณะที่เปิดให้ใช้บริการฟรี เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเข้ามาไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยป้องกันภัย เตือนภัย และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ทุกคน เพราะเราจะไม่ยอมให้ใครเกิดภัยในประเทศของเรา โดยเด็ดขาด เราจะป้องกันและแจ้งเตือน ช่วยเหลือคนพิการ และคนชราควบคู่ ทั้งนี้เราได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นมาถึง 2 ปี ก่อนที่จะเปิดตัวให้บริการ เพื่อให้เป็นแอพพลิเคชั่นที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับคนไทยและคนทั้งโลก ด้วยการสร้างฐานข้อมูลที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือใน 4-5 หัวข้อหลัก คือ หมวดสุขภาพ เช่น ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยคนเดียว […]

Read More