fbpx

เปิดตัว M Help Me แอปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟรี ดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน M Help Me เปิดตัวแอปพลิเคชัน M Help Me แอปพลิเคชันช่วยเหลือคน โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ร่วมมือกับบริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อช่วยเหลือบุคคลทั่วไป ผู้พิการและคนชรา รวมถึงนักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางทั้งในและต่างประเทศ โดยแอพพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันสาธารณะที่เปิดให้ใช้บริการฟรีเพียงแค่กดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เข้ามาไว้ในสมาท์โฟนของท่านก็สามารถช่วยป้องกันภัยเตือนภัยและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที เน้นให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ ความปลอดภัย ความช่วยเหลือกรณีโจรกรรมต่างๆ และยังรวบรวมข้อมูลสำหรับการเดินทางไปสถานที่สำคัญ โดยสามารถแจ้งเตือนและเตือนภัยในการเกิดอุบัติเหตุได้ นายประสิทธิ์  เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริหารบริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าแอปพลิเคชัน M Help Me จะสามารถช่วยเหลือคนไทยและนักท่องเที่ยวในประเทศได้เป็นอย่างมากและสามารถช่วยลดอุบัติเหตุลดความเสี่ยงที่จะประสบภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้มากขึ้น ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า M Help Me ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ แหล่งที่มา : Click ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก? https://prasitjeawkok.com

Read More

ร่วมงานเสวนาการมีส่วนร่วมและเปิดตัว Application M Help Me (ช่วยเหลือคนทั้งมวล)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ท่านอธิบดี มอบหมายให้ ผู้แทนจากสำนักสถาปัตยกรรม ร่วมงาน เสวนาเปิดตัว M Help Me (ช่วยเหลือคนทั้งมวล) โดยมีท่านประสิทธ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ Application M Help Me เพื่อช่วยเหลือบุคคลทั่วไป เช่น ผู้พิการและคนชรา ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้อง SAROCHA ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเต็ล เลอ คองคอร์ด แหล่งที่มา : http://office.dpt.go.th/iprd/index.php/9-2018-06-26-03-33-42/28-application-m-help-me ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก? https://prasitjeawkok.com

Read More

กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมงานเสวนาการมีส่วนร่วมและเปิดตัวแอป M Help Me

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2561) ท่านอธิบดี มอบหมายให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง และผังเมือง ร่วมงานเสวนาการมีส่วนร่วมและเปิดตัว Application M Help Me (ช่วยเหลือคนทั้งมวล) โดยมีท่านประสิทธ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป กล่าวถึงวัตถุประสงค์ Application M Help Me เพื่อช่วยเหลือบุคคลทั่วไปเพื่อช่วย ผู้พิการและคนชรา ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย นักท่องเที่ยวหรือนักเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ ห้อง SAROCHA ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเต็ล เลอ คองคอร์ด แหล่งที่มา : https://gnews.apps.go.th/news?news=23964 ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก? https://prasitjeawkok.com

Read More

เปิดตัว “M Help Me ช่วยเหลือคนทั้งมวล”!! แอพฯ ฟรีเพื่อคุ้มครองทุกชีวิตให้ปลอดภัย

นายประสิทธ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคมฯ และประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน”, ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป เปิดตัว M-Help Me แอพฯฟรี เพื่อหวังเตือนภัย ป้องกันและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุร้ายทุกคนอย่างทันท่วงที ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เนื่องจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยคุณกฤษนะ ละไล และสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานได้ร่วมมือกับบริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด (มหาชน), ภาคเอกชน, หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานราชการ ให้มีส่วนร่วมใน “Application M Help Me (ช่วยเหลือคนทั้งมวล)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลทั่วไป ผู้พิการและคนชรา ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย นักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้ “Application M Help Me (ช่วยเหลือคนทั้งมวล)” นี้ เป็น Application สาธารณะที่เปิดให้ใช้บริการฟรี เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเข้ามาไว้ในโทรศัพท์มือถือ […]

Read More

เปิดตัว”M-Help Me ช่วยเหลือคนทั้งมวล “!!แอพ ฯ ฟรีเพื่อคุ้มครองทุกชีวิตให้ปลอดภัย(มีคลิป)

ภาคเอกชนเปิดตัว ” Application M-Help Me (ช่วยเหลือคนทั้งมวล) แอพฯฟรี เพื่อหวังเตือนภัย ป้องกันและให้ ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุร้ายทุกคนอย่างทันท่วงที ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้ก่อตั้งสมาคม และประธานโครงการ คืนคุณแผ่นดิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป เปิดเผยถึง “Application M Help Me(ช่วยเหลือคนทั้งมวล)”ซึ่งได้ แถลงข่าวเปิดตัววันที่ (25 ก.ค.ว่าเนื่องจากมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยคุณกฤษนะ ละไล และ สมาคมการค้าธุรกิจบริการ และ ผลิตภัณฑ์ผสมผสานได้ร่วมมือกับบริษัท เว็บ สวัสดี จำกัด(มหาชน)ภาคเอกชน,หน่วยงานรัฐบาล และหน่วยงานราชการให้มีส่วนร่วมใน”Application M Help Me (ช่วยเหลือคนทั้งมวล) ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลทั่วไป ผู้พิการและ คนชรา ทุกเพศ ทุกวัย นักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางทั่ว ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ […]

Read More