มัณดาวีต์ (รายการ Zoom ตอนที่ 1)

รายการ Zoom สัมภาษณ์คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้บริหารโรงแรมมัณดาวีต์รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ? https://prasitjeawkok.com

Read More