คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ #คืนคุณแผ่นดิน /ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ส่งเสริมให้ประชาชนทำความดีเพื่อแผ่นดิน เป็นจิตอาสา โดยทางสมาคมฯ แจกทั้งหมด 10 จุดทั่วประเทศ กรุงเทพฯ / จ.เชียงใหม่ /จ.ขอนแก่น /จ.พิษณุโลก /จ.นครราชสีมา /จ.อยุธยา / จ.กาญจนบุรี / จ.กระบี่ / จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) /จ.สงขลา (หาดใหญ่)

แจกเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ และหมวกตราสัญลักษณ์ ในการทำความดีด้วยหัวใจ (เลขที่ใบอนุญาต นร.๐๑๐๑/๓๑๖๔) ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ

เริ่มโหลด Application “M-Help Me”
กด https://mhelpme.co

เล่าเรื่องราวของการกระทำความดี พร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อรับเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์หรือหมวกตราสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง