แก้วกาญจนา ราคาตั้งต้นที่ 500,000 บาท ปัจจุบันเหลือเพียง 50 บาท ข้อคิดจาก ป๋าสุราษฏร์ ทองมากแก้วกาญจนา ราคาตั้งต้นที่ 500000 บาท… ปัจจุบันเหลือเพียง 50 บาท ข้อคิดจาก “ป๋าสุราษฏร์ ทองมาก”