ทางแอพพลิเคชั่น M-Help Me ขอขอบคุณจิตอาสาที่ร่วมกันช่วยแจ้งเหตุผ่านแอพพลิเคชั่น

และขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจเตาปูน ที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในอุบัติเหตุครั้งนี้

พร้อมทั้งยังอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ

ทางแอพพลิเคชั่น M-Help Me ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง