อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ ทำนายดวง คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน /ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์ แอปพลิเคชั่น “M-Help Me” กล่าวว่า เป็นราศีที่ปกครองโดยดวงพฤหัส ลักคนาสถิตเรือนบริวาร โดยเจ้าชะตาที่มีบริวารแวดล้อมใกล้ชิดไม่ขาด มีบริวารที่ดีเยอะ มีผู้ให้การสนันสนุนช่วยเหลือ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ ดวงชะตานี้จะประสบความสำเร็จ มีอำนาจ เป็นที่ยำเกรง มีความน่าเชื่อถือ และน่านับถือเป็นอย่างมาก