รายการ CEO ซี้ปึ๊ก สัมภาษณ์ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก

https://www.youtube.com/watch?v=w2HzuIaDeF

ออกอากาศวันที่ 14 เมษายน 2562 สัมภาษณ์ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินและเจ้าของลิขสิทธิ์ Application “M-Help Me”