วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 รายการตู้ ปณ.ข่าว 3 ช่อง 3 เวลา 15:10-15:40 น.

งานสรุปผลการปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหาจราจรผ่าน แอพพลิเคชั่น M-Help Me ประจำเดือน เมษายน 2562

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ,พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.

พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร

 

แหล่งที่มา :https://youtu.be/XhhvjOnbZB0