รายการ Zoom
ร่วมพูดคุยกับคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ผู้บริหาร บริษัทมัณดาวีต์ และโรงแรมอ่าวนางรีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด

ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
? https://prasitjeawkok.com