ติดตามข่าวสารต่างๆผ่านแอพพลิเคชั่น M-Help Me

ดาวน์โหลดแอพได้ที่ คลิก

======================
ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
ประธานโครงการ “คืนคุณแผ่นดิน” และ
ผู้คิดค้นและเจ้าของลิขสิทธิ์ M-Help Me คลิก

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง