เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เมื่อเวลา 19.48 น.

พบผู้มีจิตอาสาแจ้งเหตุผ่านแอพพลิเคชั่น M-Help Me เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจึงเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก ช่วยเปลี่ยนยางรถที่แตกให้แก่ประชาชน

ทางแอพพลิเคชั่น M-Help Me ขอขอบคุณประชาชนที่ร่วมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนบนท้องถนน และขอขบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจเทียนทะเล ที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างฉับไว